מסלול אקדמי

משך התכנית 4 שנים
מסלול אקדמי בשיתוף עם החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה
הרישום לתוכנית הלימודים מתבצע באוניברסיטה ומחייב עמידה בדרישות הקבלה של החוג לסיעוד. עם הרישום לתוכנית, על המועמד לציין את הבחירה במסלול הלימודים המשותף עם ביה"ס האקדמי לסיעוד בני ציון.

מסלול הסבת אקדמאים לתעודת אח/ות מוסמך/ת

משך הלימודים שנתיים וחצי

מסלול הלימוד מיועד לאקדמאים מכל תחום שהוא. עמידה בהצלחה בבחינה ממשלתית מקנה תעודה של אח/ות מוסמך/ת אקדמאי/ת.


ההרשמה בעיצומה תסתיים בתאריך 21.7.2022

מקום הלימודים
מתכונת הלימודים
התנסויות קליניות
מלגות

מסלול הסבת אקדמאים לתעודת אח/ות מוסמך/ת – לבעלי משפחות

משך הלימודים שלוש שנים

מסלול הלימוד מיועד לאקדמאים מכל תחום שהוא. עמידה בהצלחה בבחינה ממשלתית מקנה תעודה של אח/ות מוסמך/ת אקדמאי/ת.

תינתן עדיפות להורים לילדים עד גיל 12. לוח חופשות מותאם ללוח החופשות של משרד החינוך (למעט חודש יולי שבו יתקיימו לימודים)


מועד פתיחת הרשמה - יעודכן בהמשך

מקום הלימודים
מתכונת הלימודים
התנסויות קליניות
מלגות